Opatrenia proti šíreniu choroby COVID-19

Z dôvodu zamedzeniu šírenia choroby COVID-19 
1) Notársky úrad je pre verejnosť otvorený v obmedzenom režime ( platí v prípade vyhlásenia obmedzení pri pohybe osôb ).
Poznámka: 
Vybavujeme prednostne predvolané veci a zákazky, ktoré je možné vybaviť bez osobného kontaktu, resp. s minimálnym kontaktom (odovzdanie vypracovaných dokumentov vo dverách notárskeho úradu). Jedná sa o zákazky dohovorené telefonicky alebo cez e-mail.

2) Zavádzame vyplnenie Zápisnice o predbežnom vyšetrení formou telefonického pohovoru
Poznámka:
Notárka po pridelení spisu (Okresný súd poverí notárku vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi) začína konať vo veci spravidla oslovením osoby uvedenej v oznámení o úmrtí ako žiadateľ o pohrebné. Túto osobu predvolá za účelom spísania Zápisnice o predbežnom vyšetrení.

Z dôvodu zabránenia osobnému kontaktu v prípadoch, kedy to nie je nevyhnutné, pristupujeme k vypĺňaniu Zápisnice o predbežnom vyšetrení formou telefonického pohovoru. Preto namiesto predvolania k osobnej účasti na spísaní Zápisnice o prebežnom vyšetrení na notárskom úrade (na konkrétny deň a hodinu) rozposielame predvolanie na predbežné vyšetrenie, ktorého účelom je získať od oslovenej osoby telefónny kontakt (tel. číslo, na ktoré oslovenému následne zatelefonujeme, aby sme si telefonicky overili správnosť nami zistených údajov o poručiteľovi, jeho potomkoch a majetku, prípadne si doplnili údaje, ktoré sa nám zistiť nepodarilo).