KONTAKTUJTE NÁS

Notársky úrad JUDr. Anna Pčolová

911 01 Trenčín, Horný Šianec 3136

IČO: 35 655 054
DIČ: 1022041691
IČ DPH: SK1022041691

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK83 0900 0000 0000 6372 5084
 

Telefónne číslo: 032 / 64 01 244

E-mail: anna.pcolova@notar.sk